Сейчас на борту: 
Eudgen,
Анатолий
   [Подробнее...]

#1 12.02.2011 21:58:54

Jufel
Гость
Глазами турок: Чесма, Ушаков, Синоп. По книге Nejat Gülen. Şanlı Bahriye (Türk Bahriyesinin İkiyüz Yıllık Tarihşesi 1773- 1973)

Добрый вечер !

Предлагаю вниманию перевод отрывков из книги Nejat Gülen. Şanlı Bahriye (Türk Bahriyesinin İkiyüz Yıllık Tarihşesi 1773- 1973). İstanbul, 1987 / Неджат Гюлен. Славный флот (двести лет истории турецких ВМС 1773- 1973). Стамбул, 1987.

После победы над Венецией в войне 1714- 1718 гг. турки забросили строительство флота.

Personel durumu ise içler acısı idi. Gemi süvarileri, kaptanlar yerlerini para ile satın alıyorlar, donanmaya tahsis edilen paralar yerine sarf edilmiyordu. Askeri disiplin kalmamıştı. Gemilerdeki usta gemicilerin tayfaların çoğu hıristiyandı. Askeri bir nizama bağlı değildiler, maceraperestler, hapishane kaçakları, sabıkalılar, bahriye askerliğine heves ediyorlardı.

Коррупция, отсутствие финансирования, падение дисциплины, значительная часть экипажей ненадежна, т.к. состоит из христиан, уголовников и т.д.

Rus donanması İngilizler tarafından eğitiliyordu. Esasen her iki devlet arasında 1769 da bir ticaret anlaşması da imzalanmıştı.

Российские моряки обучались в Англии, которая поддерживала Россию и в 1769 г. заключила с ней союзный договор.

Osmanlı donanmasının durumunu öğrenen ingiliz amirali Elfinston Ruslara tek bir ateş kayığı ile tüm Osmanlı gemilerini yakabileceğini söyledi. Ruslar bu fikri önce ciddiye almadılar, sonra kabul ederek harekete geçtiler.
İngiliz Komodoru Greik komutasında 4 kalyon 2 firkateyn ve bir humbara gemisi 6 Temmuz'da Çeşme Limanı yakınlarına geldi, iki taraf kalyonları arasında önce topçu ateşi başladı, sonra bir İngiliz denizcisinin kullandığı bir ateş kayığı limana girdi. Alevler etrafı sarınca ateş kayığını kullanan İngiliz denizci, denize atlayıp kendini kurtardı ve limanda birbirine bağlı yan yana yatan Osmanlı Donanmasının tamamı yandı.
Bu felaketten, tarihte Çeşme Faciası diye geçen bu faciadan Hüsamettin Paşa'nın bastardası kurtuldu, Cezayirli Hasan Bey ve Cafer Bey de yaralı olarak kurtuldular.

Адмирал Elfinston предложил уничтожить корабли османского флота с помощью лодок, загруженных горючим материалом. Русские ранее не пользовались таким приемом, теперь решили применить. 6 июля (1770 г.) русская эскадра под командованием коммодора Greik в составе 4 линкоров и 2 фрегатов вошла Чесменский залив. Между обеими стронами завязался артиллерийский бой, под прикрытием которого атаковали брандеры. Турецкие корабли, стоявшие на малом расстоянии, были сожжены. Это поражение было названо Чесменской катастрофой.

1770 Çeşme Faciası, Osmanlı denizciliğinde bir dönüm noktası oldu.Yöneticiler, denizciliğe önem vermenin gerektiğini anlamaya başladılar, denizciliği geliştirmek için ciddi çalışmalara başladılar.

İlk kez, 1773 yılında, Kasımpaşa'da, Tersane'de, Darağacı semtinde bir "hendese odası" açılmıştır. İşte bu okul, "Mühendishane-i Bahri-i Hümayun'un", bugünün Şanlı Bahriye Okulu'nun çekirdeğini oluşturan okuldur.

После разгрома флота при Чесме, руководство Османской империи осознало необходимость в специализированных военно- морских учебных заведениях. Первое училище "Mühendishane-i Bahri-i Hümayun", существующее до наст. вр., открыто в 1773 г.

Ruslar bu arada Karadeniz'de de bir donanma oluşturmuşlardı. Cezayirli Hasan Paşa'da Karadeniz'e çıkmış ve ilk kez Karadeniz'de Ruslarla çarpışmıştı. 1773 yılında yapılan bu deniz savaşından iki taraf da bir sonuç alamadı.

Тем временем, русский флот впервые появился в Черном море. Алжирский адмирал Hasan Paşa в 1773 году сразился с русскими. Ни одна из сторон не достигла существенных результатов.

1788 yılı Mayıs ayında Karadeniz'de Ruslarla iki kez deniz savaşı oldu, birincisini Osmanlılar, ikincisini Ruslar kaybetti. Bu savaşlar, esas itibari ile kıyıdaki kaleleri korumak, yahut kıyı kalelerine hücumları desteklemek için yapılan savaşlar idi.

В мае 1788 г. на Черном море произошли два сражения между русским и османским флотом. В первом потерпели поражение турки, во втором- русские. Основными задачами флотов в этой войне были защита побережья и поддержка атаки прибрежных крепостей.

III. Selim iş başına geldiğinde, Osmanlı Donanması şu gemilerden oluşuyordu:
18 adet Kalyon
24 adet Firkateyn
6 adet Kırlangıç
10 adet Şehdiye
8 adet Şalupe
24 adet Bülbülce, Çamlıca, Kerpe ve Rum Tırhandili
Toplam 90 adet gemi

С 1789 г. у власти султан Селим III. К началу его правления в составе турецкого флота 18 ЛК, 24 ФР, всего 90 кораблей.

Gemi İnşa Mühendisi Fransız Le Brun, Jean Baptiste Benoit, İsveçli Klenberg, Lokrinini, Havuz Mühendisi İsveçli Rhode, Fransız Yakom, Venedikli Yüzop, İsveçli Mimar Kalgran, Velson gibi yabancı uzmanlara ilâveten Mimar Kara Yorgi, Anton Dimitri, Noholi Kalfa gibi pek çok yerli Rum ve Mimar İsmail, Çakır Ali, Molla Mustafa, Fidanoğlu Mehmet, Kalash Ali gibi müslüman gemi inşaiyecileri vardı.

К постройке нового флота привлекались иностранные специалисты французы Le Brun, Jean Baptiste Benoit, Yakom, шведы Klenberg, Kalgran, венецианец Yüzop и др. Широко использовали местные кадры- грек Noholi Kalfa, мусульмане Çakır Ali, Fidanoğlu Mehmet и др.

III. Selim Dönemi Gemileri

Kalyonlar / Pers. Sayısı / Top Sayısı / İnşa Yılı / İnşa Edildiği Tersane

Selimiye  1200  62  1796  İstanbul
Tavusubahri  900  82  1798  İstanbul
Heybetendaz  850  76  1796  Bodrum
Besaretnuma  850  76  1796  Bodrum
Bediinüsret  900  82  1797  İstanbul
Arslanıbahri  850  76  1794  İstanbul
Şehbazıbahri  850  74  1793  Bodrum
Sayyadıbahri  850  74  1793  Çanakkale
Ejderibahri  850  74  1793  Gemlik
Ziveribahri  700  68   1796  Midilli
Pernevinusret  700  68  1793  Sinop
Asarınusret  800  74   1793  İstanbul
Kaplanıbahri  800  76  1799  Rodos
Seddülbahir   850  76   -  İstanbul
Fatihibahri   550  60  1791  Sinop
Bahrizafer  750  72  1789  İstanbul
Fevzihüda  650  72  1789  Sinop
Hilalizafer  650  66  1790  Bodrum

Firkateynler

Merkenigazi  450   50   1796  İstanbul
Şahiniderya  450   50   1797  K.Deniz Ereğli
Bedrizafer  450   50   1799   Ereğli
Hümayızafer  450   50   1793  İstanbul
Şehperizafer  450   50  1796  Rodos
Şevketnüma  450  50   1796  Limni
Şiarınusret  450   50  1793  Rodos
Nesimizafer  375   40  1793  Rodos
Gazailibahri  375  40  1798  Kemer
Bülheves  275  40  1797  Kalas
Hediyetülmülk  200  46   1797  Sinop
Tizhareket  200  32  1797  Rodos
Ferahnüma  150   24  -  Fransa
Küşadıbahri  250  40  -   Fransa

Korvetler

Zaferküşa  200  26  1796  İstanbul
Cengaver  200  26  1797  İstanbul
Sucaibahri  200  26   1797  İstanbul
Saika  175   26  1798   İstanbul
Ateşfeşan  175  26  1798  İstanbul
Selâbetnüma  160  26   1795  İstanbul
Rehberinüsret  200   26  1796  Rodos
Meserretibahri  150  22  1799  Rodos
Rüzgarıbahri  120  22  1796  -
Hediye-i Hakimi Fas  24  -   -  Fas Sultanının Hediyesi

Флот Селима III. Kalyonlar = линейные корабли.  Firkateynler = фрегаты. Korvetler = корветы. Pers. Sayısı = численность экипажа. Top Sayısı = количество орудий. İnşa Yılı = год постройки. İnşa Edildiği Tersane = название верфи. Fransa = Франция. Fas Sultanının Hediyesi = Султанант Фес (Марокко).

İlk kez Boğazlar Rus savaş gemilerine açıldı ve Amiral Uçakoff komutasındaki bir Rus filosu 5 Eylül 1798'de Beykoz önüne demirledi.  Rus ve Osmanlı gemileri birlikte Akdeniz'e çıktılar ve Ekim 1798'de Ege'deki yedi Yunan adasından bazılarını işgal ettiler. Bu adaların en büyüğü olan ve Fransızların elinde bulunan Korfu Adası da işgal edildi ve bu adada bulunan 5 Firkateyn ve 11 ufak gemi de ele geçirildi.

Ancak 22 Aralık 1799'da Rus Çarı, Amiral Uçakoff'un donanmasını Karadeniz'e çağırdı. Rus Çarı, İngilizlerin Avrupa'nın ve diğer ülkelerin menfaati için değil, sadece kendi çıkarı için hareket ettiklerini düşünüyor ve bu nedenle donanmasını geri çağırıyordu.

В 1798 г. русский флот под командованием Ушакова соединился с турецким и занял 7 островов в Средиземном море, оккупированных французами. В 1799 г. русский царь вернул эскадру Ушакова, т.к. англичане не считались с русскими интересами.

1805' III. Selim de Napolyonla dostluk kurmaya kalkışmıştı.
III. Selim, Fransa'nın İstanbul Sefiri General Sebastien'in ricası üzerine Eflâk ve Buğdan'daki Rus taraflısı olarak tanınan Fener Beylerini değiştirdi ve yerlerine Fransız taraftarı Fener Beyleri atadı. Boğazları da Rus gemilerine kapadı.
Bunun üzerine Ruslar ve İngilizler, Osmanlı Devletine ortaklaşa bir ültimatom verdiler. Bu ültimatomda:
1- Fransa ile ilişkilerin kesilmesi,
2- Donanmanın ve Çanakkale istihkâmlarının İngilizlere teslim edilmesi,
3- Eflâk ve Buğdan'ın Ruslara verilmesi İsteniyordu.
Osmanlı Devleti bu ültimatomu reddetti.

Селим III (1805 г.) стремился заключить союз с Наполеоном и закрыл проливы для русских кораблей. Русские и англичане предъявили ультиматум:
1- Разорвать отношения с Францией,
2- Пропустить через Дарданеллы английский флот,
3- Валахию и Буджак (южн. часть Бесарабии) уступить русским.
Османское правительство отклонило ультиматум.

Bir ara Rus Donanması Sinop Limanına hücum etmek istedi, liman istihkâmlarından açılan ateşten çekinerek Sivastapol'a döndü. Bir diğer Rus filosu da Trabzon'u işgal etmeye kalkıştı, başaramadı.

Русские атаковали Синоп, однако после небольшой перестрелки их флот вернулся в Севастопольскую гавань. Другая русская эскадра пыталась занять Трабзон (Трапезунд), но потерпела неудачу.   

Çanakkale dışında, Bozcaada önlerinde bekleyen Birinci Amiral Duckwooth, İkinci Amiral Sidney Smith kumandasındaki kapak denilen 8 büyük gemi, 2 korvet, 2 kalyon ve yüzlerce tekneden oluşan İngiliz Donanması ani bir atakla Çanakkale Boğazı'nı geçti. 17 Şubat 1807 bir bayram günüydü. Zaten yetersiz olan topların başındaki asker dağılmıştı, İngiliz gemilerine engel olamadılar. Sadece küçük bir Türk gemisi, aceleyle İstanbul'a gelip İngilizler'in Boğaz'ı geçtiğini haber verebildi.
Trafalgar deniz savaşını kazanmış olan ünlü İngiliz Donanmasının Marmara'ya girdiği haberi İstanbul'da panik yarattı.

17 февраля 1807 г. был праздник. На береговых батареях почти не осталось солдат. Эскадра адмирала Duckwooth беспрепятственно прошла через Дарданеллы. Одно турецкое судно успело дойти до Стамбула и предупредить. Появление английского флота в Мраморном море вызвало панику.

1 Mart 1807 günü İngiliz Amirali ani bir kararla Adalardan yelken açıp İstanbul surlarının önüne geldi. Surların üstü insan doluydu. Halk korkuyu unutmuş, savaşı bekliyordu. Askerler savunma düzenindeydi. İngiliz donanması surların önünde top menziline girmeden birkaç volta vurdu, dolaştı ve sahile yanaşmaya cesaret edemeden halkın yuha sesleri arasında güneye doğru dümen kırıp Adaların arkasından Marmara'ya açıldı, gitti.
İngiliz Donanması, Çanakkale'yi geçerken çok şiddetli bir topçu ateşiyle karşılaştı, 130 ölü ve 412 yaralı vererek güç halle kendini Akdeniz'e attı.

1 марта 1807 г. английский флот подходил к Стамбулу. Население турецкой столицы, как один готово встретить врага. Прорываясь обратно через Дарданеллы, англичане потеряли 130 чел. убитыми и 412 ранеными.

1821'de patlayan Yunan isyanı üzerine donanmanın personel durumu büsbütün bozuldu. Çünkü çoğu Rumlardan oluşan donanmanın teknik personeli, Yunan İhtilali ile birlikte gemileri terk edip isyancılara katılmışlardı. İsyancılara katılmayan Rum gemiciler olduysa da bunlar da Osmanlı gemilerinde çalışmadılar.

Bu nedenle Yunan İsyanı başladıktan sonra yöneticiler, donanma için müslüman denizci bulmak zorunda ve çabasında oldular.Ayrıca müslüman denizci de pek çok değildi ve onlar da mevsimlik çalışıyorlardı.

Восстание греков в 1821 г. привело к кризису, т.к. они составляли большинство специалистов в турецком флоте. Командование прилагало большие усилия для подготовки матросов- мусульман. Недостаток мусульман, их служба на флоте носила сезонный характер.

Fransız ve İngiliz donanması Navarin Önüne geldi. Amiral Heyden komutasında bir Rus donanması da gelip onlara katıldı. Osmanlılar Fransız, İngiliz ve Ruslarla savaş halinde değildi. Bu nedenle gelen gemilerin ateş açacağını kimse beklemiyordu. Osmanlı-Mısır donanması Navarin limanında sakin sessiz, demirli yatıyordu. Birden, savaş ilan etmeden, Osmanlı-Mısır donanmasına savaş açtılar. Harp nizamında olmayan tüm donanmamız yandı, 57 gemi battı, 6000 denizci öldü. 20 Ekim 1827.

20 октября 1827 г. франко- британско- русский флот внезапно, без объявления войны, атаковал турецко- египетскую эскадру. Уничтожено 57 кораблей, погибло 6000 турецких моряков.

1828-1842 yılları arasında inşa edilen büyük savaş gemilerinin bazıları:

Adı / Yapıldığı Yer / Yapıldığı Yıl / Top Sayısı

Feyzi Rahmet  İzmit Tersanesi  1828  40
Fethiye  Gemlik Tersanesi  1830  96
Teşrifiye  Gemlik Tersanesi  1834  96
Nusretiye  Haliç Tersanesi  1835  64
Fevziye  İzmir Tersanesi  1836  96
Nizamiye  Haliç Tersanesi  1842  64
Tir-i Şevket  Haliç Tersanesi  1842  64

Adı / Cinsi / Top Sayısı / Yapıldığı Yer / Yapıldığı Yıl

Mahmudiye  Kalyon  128  İstanbul 1829
Şerefsan  Kalyon  64  İstanbul  1829
Nusretiye  Kalyon  64  İstanbul  1835
Nizamiye  Kalyon  64  İstanbul  1837
Tirişevket  Kalyon  94  İstanbul  1842
Feyzirahmeti  Firkateyn  40  İzmit  1828
Feyziye  Kalyon   96  İzmit  1836
Fethiye  Kalyon   96  Gemlik  1827
Teşrifiye  Kalyon   96  Gemlik  1834
Necat  Korvet   22  Sinop  1831
Giranıbahri  Firkateyn   54  Ereğli  1825
Hıfzürrahman  Kalyon  64  Ereğli  1825
Azlullah  -   -  Giresun  1828
Feyzimabut   Korvet   22  Rodos  1828
Avnillah  Firkateyn  50  Midilli  1832
Nazikibahri  Firkateyn  42  Midilli  1834
Zaferküşa  Firkateyn   -  Gemlik  1823
Fevzibahşa  -    -  Gemlik  1825
Teşvikiye   Korvet   -  İstanbul  1836
Şadiye   -    -  İstanbul  1836
Pirişevket   Kalyon   64  İstanbul  1837
Sürat (Swift)  Buharlı Gemi  -  İngiltere  1828
Kebir  Buharlı Gemi  -  İngiltere  1828
Sagir  Buharlı Gemi  -  İngiltere  1829
Mesiriferah  Buharlı Gemi  -  Amerika  1831
Mesiri Bahri  Buharlı Gemi  -  İstanbul  1838
Tairi Bahri  Buharlı Gemi  -  İstanbul   1839
Peykişevket  Buharlı Gemi  -  Fransa  1839
Hümapervaz  Buharlı Gemi  -  -  -

В 1828- 1842 гг. построены следующие корабли. Adı = название корабля. Yapıldığı Yer = название верфи. Yapıldığı Yıl = год постройки. Top Sayısı = количество орудий. Cinsi = класс корабля. Kalyon = линейный корабль. Firkateyn = фрегат. Korvet = корвет. Gemi Buharlı = пароход. İngiltere  =  Англия. Amerika = Америка (США). Fransa = Франция.

25 Ocak 1840'da kurulan bu meclis Kaptan Paşa'ya yardımla görevli idi. Bu meclis ileride Bahriye Nezareti kuruluna kadar okullarda, tersanelerde, gemilerde etkili olan çok önemli işler yaptı. Donanma ve tersane bugünkü anlamda yeniden organize edildi, bütün gemiler tamir edildi, yeni filolar teşkil edildi.

Bahriye meclisinin çalışmaları kısa zamanda netice vermeye başladı. Denizci olmayan kişiler Kaptan-ı Derya olamadılar, mevcut kalyon, firkateyn ve korvetlerin hemen hepsi ciddi bir şekilde tamir edilerek yenilenmiş oldu. 1848 yılına gelindiğinde Osmanlı Donanması bayağı değişmişti. Donanma üç filo halinde organize edilmişti, 74 parça gemi vardı, bunların 35'i İstanbul'da, kalanı taşrada görevli olarak bulunuyorlardı.

25 января 1840 г. реорганизовано руководство военно- морским министерством. Благодаря этому отремонтированы корабли и верфи, улучшено обучение л/с, боеспособность значительно повысилась. К 1848 г. турецкий флот состоял из 74 кораблей, в т.ч. 35 базировалось в Стамбуле.

Donanma, özellikle personel eğitimi bakımından zayıf durumda idi, Kaptan-ı Derya Mahmut Paşa da denizci olmayan yeteneksiz bir kişiydi. O sırada donanmaya danışmanlık yapan ve iyi niyetli bir kişi olan İngiliz Amirali Slaid Paşa'nın tüm önerilerini geri çeviriyordu. Kaptan-ı Derya donanmanın Karadeniz'de manevra yapmasına bile razı değildi.

Главный недостаток турецкого флота- некомпетентность л/с, включая командующего Mahmut Paşa. Английский консультант адмирал Slaid Paşa предлагал отказаться от активных действий в Чёрном море.

Pervaz-ı Bahri gemisi keşif için önden gönderildiyse de, Karadeniz Ereğlisi açıklarında rastladığı Rus firkateyni Vlademir ile savaşa tutuştu ve Rus gemisi tarafından esir alındı, gemide bulunan Rus amirali Kornilof'un şerefine, Ruslar esir aldıkları Pervaz-ı Bahriye Kornilof ismini verdiler.

Разведывательный корабль "Pervaz-ı Bahri" в бою с русским фрегатом "Владимир" загорелся и сдался. Взятый в плен корабль назвали "Корнилов" в честь русского адмирала.

Karadeniz'e çıkartılan filo ikiye bölündü. Filonun biri Batum'a cephane ve gerekli diğer savaş malzemesini götürmek üzere hareket etti. Bu filo Patrona Mustafa Paşa komutasında, Mahmudiye kalyonu, Muhbir-i Sürür firkateyni, Mecidiye, Saiki Sadi, Fevzi Bahri ve Taif vapurlarından oluşuyordu.
İkinci filo ise Patrona Osman Paşa komutasındaydı, gemilere denizcilikle ilgisi olmayan çiftçiler, köylüler doldurulmuştu.7 Firkateyn, 3 korvet ve üç vapurdan oluşan filodaki teknelerin isimleri şöyleydi:
Firkateynler: Avnillah, Nizamiye, Nesimi Zfer, Fazluüah, Dimyat,Vavek-i Bahri, Kaadir-i Zafer.
Korvetler: Necmi Efşan, Fevzi Mabut, Gülisefit.
Vapurlar: Ereğli, Pervazi Bahri, Taif.
Çok süratli bir vapur olan Taif, Batum filosundan ayrılıp Sinop filosuna katılmıştı.
Bu filo uzun süren fırtınalı bir seyirden sonra Sinop limanına geldi. Gemiler denizci olmayan mürettebattla donatılmıştı. İyi yetişmiş tayfalar Batum'a giden Mustafa Paşa komutasındaki filoya verilmişti. Sinop'a giden filonun denizci olmayan personelinin hemen hepsini deniz tutmuştu, yorgun, bitkin haldeydiler.

Черноморский турецкий флот разделен. Первая эскадра под командованием Mustafa Paşa в составе линкора Mahmudiye, пароходофрегатов Mecidiye, Saiki Sadi, Fevzi Bahri и парохода Taif. Укомплектована лучшими моряками.
Вторая эскадра под командованием Osman Paşa. Личный состав набран из числа сельских жителей, не имеющих отношения к морю. В ее составе 7 фрегатов, 3 корвета и 3 парохода.
Фрегаты: "Avnillah", "Nizamiye", "Nesimi Zfer", "Fazluüah", "Dimyat", "Vavek-i Bahri", "Kaadir-i Zafer".
Корветы: "Necmi Efşan", "Fevzi Mabut", "Gülisefit".
Пароходы: "Ereğli", "Pervazi Bahri", "Taif" (придан из состава первой эскадры).
Эскадра Osman Paşa пришла в Синоп после долгого перехода по бурному морю, Почти все матросы страдали морской болезнью.

Fazlullah firkateyni de 1828 muharebelerinde Ruslardan zaptedilmiş olan Refail firkateyni idi.

Фрегат "Fazlullah"- бывший русский фрегат "Рафаил", захваченный в 1828 г.

Patrona Osman Paşa Avnullah firkateyninde, Riyale Hüseyin Paşa da Nizamiye firkateyninde bulunuyordu. Gemilerin toplam top sayısı 282 idi. En çok top, Nizamiye firkateyninde idi. 64 adet. Filo 13 Kasım günü Sinop limanına girip demirlemişti. O günlerde Amiral Nahimof komutasındaki küçük bir Rus filosu da Karadeniz'de dolaşmakta idi. Ruslar da fırtınaya tutulmuş, gemileri oldukça hasar görmüştü. İmparatoriçe Maria, Çeşme ve Restilov isimli, beheri 84 topu olan 3 gemi ile dolaşan Amiral Sinop'ta olduğunu öğrendiği Osmanlı donanmasına taarruz etmeye cesaret edemedi. Osmanlı donanmasının hemen limandan çıkıp kendisinden çok zayıf olan bu filoya hücum etmesi gerekli ise de, savaş izni verilmemiş olduğundan çok cesur bir amiral olan Osman paşa Sinop limanından çıkıp Ruslara hücum etmedi. Fakat bu arada, Sivastopol'dan çıkan Amiral Novisilski komutasındaki her biri 120 toplu 3 büyük Kalyon ile iki büyük firkateynden oluşan bir başka filo gelip amiral Nahimof'un filosuna katıldı.
Çok güçlenen Rus filosu, 30 Kasım 1853 günü iki kolona halinde Sinop limanına girdi. O gün cuma idi. Osman Paşa bir kısım askeri cuma namazı için şehre yollamıştı. Sinop limanı ağzındaki bataryalar ateş açtılarsa da Rus gemilerine isabet ettiremediler. Ruslar kıyı boyunca tek sıra demirlemiş olan Osman Paşanın gemilerine paralel olarak geldiler ve derhal ateşe başladılar. İki tarafın atış güçlerinde eşitsizlik vardı. 282 Türk topuna karşılık Rus gemilerinde 710 top vardı. Türk gemilerinin topları eski model, som gülle atan toplardı, Rus gemilerinin çoğu modern toplarla mücehhezdi. Rusların limana taarruzunu süratli bir vapur olan Taif, limandan kaçarak İstanbul'a gitti ve felâketi haber verdi.
Bu baskın savaşında Ruslar hem tüm Osmanlı savaş gemilerini yaktılar, hatırdılar, hem de Sinop şehrini, özellikle müslüman mahallesini topa tuttular, şehirde büyük yangınlar çıktı. Rus amirali gemileri batan, denizde yüzen askerlerin üzerine de ateş açtırdı, yaralıları da acımasızca öldürttü.
Bu baskın sonucunda Osmanlı donanmasının 4.200 kişilik mürettebatının 2.700 ü şehit oldu, 556'sı ağır yaralandı, Osman Paşa, iki firkateyn Kaptanı ve 150 asker yaralı olarak esir düştü. Riyale Bozcaadalı Hüseyin Paşa da şehit oldu. Rusların zayiatı ise pek azdı, 30 ölü, 230 yaralı.

Эскадра под командованием Osman Paşa (фрегат "Avnullah") и младшего флагмана Hüseyin Paşa (фрегат "Nizamiye") вошла в Синоп 13 ноября. В общей сложности турецкие корабли имели 282 орудия. В это время в море находилась русская эскадра под командованием адмирала Нахимова в составе линкоров "Императрица Мария", "Чесма" и "Ростислав", каждый с 84 орудиями. Обнаружив турок, русские не решились атаковать. Osman Paşa также не решился выйти из Синопа и вступить в бой с русскими. Турецкая эскадра слишком слаба, чтобы нападать. Но вскоре к Нахимову присоединилась вышедшая из Севастополя эскадра адмирала Новосильского из 3-х 120-пушечных линкоров и 2 фрегатов. Очень сильный русский флот 30 ноября 1853 г. вошел в Синопский порт. Это была пятница и Osman Paşa отпустил часть матросов в город, на пятничную молитву. Русские корабли выстроились в одну линию и открыли огонь. Силы противников очень не равны. 710 русских орудий против 282. Турецкие орудия устаревших конструкций, стреляли сплошными ядрами. Русские использовали современные орудия с разрывными снарядами. Пароход "Taif" благодаря своей скорости бежал в Стамбул, сообщив о поражении. Битва закончилась полной победой русских. Они сожгли все турецкие корабли и город Синоп. Особенно пострадали от огня мусульманские кварталы. Русские безжалостно расстреливали матросов, спасающихся с тонущих кораблей. Общие потери османского флота 4200 человек, в т.ч. 2700 убитых, 556 тяжело раненых. Osman Paşa, двое командиров фрегатов и еще 150 военнослужащих взяты в плен. Младший флагман Hüseyin Paşa погиб. Русские понесли незначительные потери, 30 убитых, 230 раненых.

Gemicilikte, donanmada başlayan ilk yenilik, mevcut ahşap ve yelkenli gemilere ilâve güç olarak buhar makinesi takılmasıydı.Buhar makineleri İngiltere'den ithal ediliyordu. Bu makineleri işletecek çarkçılar, makinistler de Avrupa'dan, özellikle İngiltere'den geliyordu.

1860 yılına gelindiğinde, İstanbul'da Haliç'teki tersanede inşa edilen gemilere İngiltere'den ithal edilen makinelerin monte edilmesinden sonra denize indirme törenlerine padişahın gelmesi adet olmuştu.
На деревянных военных кораблях начали ставить паровые машины, как дополнительный движитель. Паровые машины импортировались из Англии и обслуживались иностранными специалистами. К 1860 г. на берегу Золотого Рога в Стамбуле оборудованы верфи, способные строить паровые суда.

1860 Yılındaki Savaş gemilerimiz

Kalyonlar:
- Kosova, 1858 yapımı, 3538 ton 700 Beygir makine, 79 top
- Fethiye, 1855 yapımı, 3580 ton 600 Beygir makine, 66 top
- Şadiye, 1857 yapımı, 3580 ton, 600 Beygir makine,78 top
- Peykizafer, 1841 yapımı, 3125 ton, 600 Beygir makine, 128 top
- Mahmudiye, 1857'de yenilenmiştir.
- Teşrifiye
- Mukaddeme-i Hayır

Firkateyn:
- Şerafettin

Skurulu Firkateynler:
- Muhbiri sürür, 1850 yapım, 1477 ton (İngiltere'de tadil edilmiş)
- Hudavendigar 1860 yapım, 2897 ton
- Ertuğrul 1860 yapım 2897 ton

Korvetler:
- Mesiri Ferah
- Burcu Şeref
- Alayişi Derya
- Necati Fer

Skrulu Korvetler:
Herbiri 800 ton, 150 Beygir makineli, 1859 İngiltere yapım
- Sinop
- Edirne
- İzmir
- Bursa

Duba Korvetler:
Herbiri 1859 yapım, 160 tonluk, İngiliz yapımı
- Şevketnüma
- Sünne
- Varna
- Akka
Skrulu Navy:
Beheri 609 ton, 1859 İngiltere; yapım
- Seddülbahir
- Beyrut

Brikler:
- Fecrisefit, Kavizarer, Şerefnüma, Ferhihüner, Ahter, Tacidar, Tirizafer, Ferahnüma, Cayiferah, Bergüzide, Seyyare, Ziveriderya

Mistikalar:
- Pervin, Ayvalık, Rodos, İstanköy

Uskunalar:
- Nevesa, Seyyah, Tarzıcedit, Sürat, Ziyneti Derya

Kotra:
- Kudumiye

Nakliye Gemileri:
- Mecidiye 1848 İngiltere, 1495 ton, 450 Beygir makine
- Fevzibahri 1848 İngiltere, 1495 ton, 450 Beygir makine
- Eseri Cedit 1848 İstanbul, 1108 ton, 300 Beygir makine
- Tairi Bahri 1839 İstanbul, 506 ton, 160 Beygir makine
- Peyki Şevket 1853 İstanbul, 453 ton, 130 Beygir makine
- Eseri Hayır 1840 İstanbul, 313 ton, 60 Beygir makine
- Eseri Nüzhet 1847 İstanbul, 60 ton, 60 Beygir makine
- Peyki ticaret 1845 İstanbul, 193 ton, 50 Beygir makine

Ayrıca 20 adet buharlı gemi:
- Fecrisürur, Huma-i Tevfik, Saiki Sadi, Boyona Hayrettin, Hümaipervaz, Tecmişeref, Musul, Trablusgarb, Basra, Sulhiye, Rağbet, Tayif, Ceylanıbahri, Gemlik, Tuna, Ereğli, Pesendere, Ömer Paşa     

Список военных кораблей на 1860 г. Kalyonlar = линейные корабли. Firkateyn = фрегат. Skurulu Firkateynler = винтовые фрегаты. Korvetler = корветы. Skrulu Korvetler = винтовые корветы. Duba Korvetler = плоскодонные корветы. Skrulu Navy = винтовые пароходы. Brikler = бриги. Nakliye Gemileri = пароходофрегаты. Beygir makine = лошадиные силы. Herbiri = каждый. İngiltere = Англия. Ayrıca 20 adet buharlı gemi = кроме того, 20 пароходов.

Интересные моменты.

1. Турецкий флот к 1768 г. находился в состоянии полной деградации. В какой- то мере объясняет успехи русского флота, ранее не одерживавшего крупных побед.

2. Русско- турецкой войне 1787- 1791 гг. посвящено буквально несколько строк. Между тем автор достаточно подробно описывает Чесму, экспедицию Дакворта, даже б/ д на Ионических островах. Складывается впечатление, сражения Черноморского флота под командованием Ушакова не воспринимаются турками как поражения. "Победы по очкам", так сказать, не считаются. Ушаков упомянут как командующий в кампании на Ионических островах, о Сенявине автор вообще не вспомнил.

3. Попытки русского флота в 1807 г. занять Синоп и Трапезунд ?

4. Упадок боеспособности турецкого флота в 1820-х гг. связывается с массовым дезертирством греков. С другой стороны, выходит до 1821 г. масса греков достаточно самоотверженно сражалась "За нашу Османскую Родину" ?

5. "Возрождение флота" в 1848 г. с одной стороны, и "устаревшее вооружение, необученые матросы" в 1853-м при Синопе. Похоже, все разворовали...

6. Турецкий автор подтверждает версию Нахимова, что уничтоженный в Синопе фрегат "Fazluüah" ("Fazlullah")- бывший "Рафаил". Современные российские авторы утверждают, что "Рафаил" был назван "Nimetullah" и списан в 1839 г. Кто прав ?

7. На 1860 г. "Taif" ("Tayif")- вооруженный пароход и в 1853 г. классифицирован также. Есть мнение, в т.ч. озвученное на нашем форуме, это не большой пароходофрегат с вооружением 2-10 дм. бомбических, 4-42 фн., 16-24 фн. орудий, как утверждают российские историки. "Таиф"- небольшой слабовооруженный пароход (где- то его послевоенное фото выкладывали). Сразу становится объяснимым бегство, т.к. помочь своим ничем не мог. Эпизод с "Флорой" тоже получает логичное объяснение.

8. "Mukaddeme-i Hayır" в списке 1860 г. похоже тот, что за "Меркурием" гонялся.

9. Турки признают, успешный прорыв англичан через Дарданеллы в 1807 г., поражение при Синопе в 1853 г.- следствие в т.ч. и некомплекта личного состава. В обоих случаях командиры сами отпустили часть подчиненных на праздничную молитву (!) История мусульманских военачальников ничему не учит. Нечто подобное происходило во время арабо- израильских войн...

С уважением, Jufel.

 

#2 12.02.2011 22:34:32

Эд
Адмиралъ, лучший исследователь 2009
admiral
anna3 stas3b
Сообщений: 9465
Re: Глазами турок: Чесма, Ушаков, Синоп. По книге Nejat Gülen. Şanlı Bahriye (Türk Bahriyesinin İkiyüz Yıllık Tarihşesi 1773- 1973)

Это хорошо известная работа, довольно наивная, как и бол-во прежних турецких работ; к счастью, в последнее время появился ряд диссертаций молодых турецких историков, обучающихся по грантам в ун-тах США, более объективных и интересных.

Jufel написал:

Оригинальное сообщение #356310
4. Упадок боеспособности турецкого флота в 1820-х гг. связывается с массовым дезертирством греков. С другой стороны, выходит до 1821 г. масса греков достаточно самоотверженно сражалась "За нашу Османскую Родину" ?

Роль турецких и хорватских моряков в османском флоте преувеличена: служить-то могли только мусульмане, а таковых среди греков и прочих было немного.

Jufel написал:

Оригинальное сообщение #356310
5. "Возрождение флота" в 1848 г. с одной стороны, и "устаревшее вооружение, необученые матросы" в 1853-м при Синопе. Похоже, все разворовали...

В 1827-47 гг. османский флот нахдился в состоянии хаоса (по мнению самих турок).

Jufel написал:

Оригинальное сообщение #356310
6. Турецкий автор подтверждает версию Нахимова, что уничтоженный в Синопе фрегат "Fazluüah" ("Fazlullah")- бывший "Рафаил". Современные российские авторы утверждают, что "Рафаил" был назван "Nimetullah" и списан в 1839 г. Кто прав ?

Судя по всему, это так, то, что это - наш Рафаил - подтверждается многочисленными списками турецкого флота.

Jufel написал:

Оригинальное сообщение #356310
"Таиф"- небольшой слабовооруженный пароход

Нет, это - пароходо-фрегат.

Jufel написал:

Оригинальное сообщение #356310
8. "Mukaddeme-i Hayır" в списке 1860 г. похоже тот, что за "Меркурием" гонялся.

Видимо, да, он долго был в строю (был тимберован).

 

#3 15.02.2011 19:58:31

Эд
Адмиралъ, лучший исследователь 2009
admiral
anna3 stas3b
Сообщений: 9465
Re: Глазами турок: Чесма, Ушаков, Синоп. По книге Nejat Gülen. Şanlı Bahriye (Türk Bahriyesinin İkiyüz Yıllık Tarihşesi 1773- 1973)

Jufel написал:

Оригинальное сообщение #356310
6. Турецкий автор подтверждает версию Нахимова, что уничтоженный в Синопе фрегат "Fazluüah" ("Fazlullah")- бывший "Рафаил". Современные российские авторы утверждают, что "Рафаил" был назван "Nimetullah" и списан в 1839 г. Кто прав ?

Состав османского флота в 1829-60 г. хорошо известен. Корабля с таким названием ("Божье благословение") - фрегата, корвета или какого-иного нет. Единственный похожий - Nimet-Huda (название - с тем же смыслом) - так назвали взятый на Корфу в 1799 г. французский корвет La Brune.

 

#4 16.02.2011 14:30:09

Михаил
Капитанъ II ранга
k2r
Откуда: Липецк
ТАКР "Адмирал Кузнецов"
Сообщений: 561
Re: Глазами турок: Чесма, Ушаков, Синоп. По книге Nejat Gülen. Şanlı Bahriye (Türk Bahriyesinin İkiyüz Yıllık Tarihşesi 1773- 1973)

Jufel написал:

Оригинальное сообщение #356310
7. На 1860 г. "Taif" ("Tayif")- вооруженный пароход и в 1853 г. классифицирован также. Есть мнение, в т.ч. озвученное на нашем форуме, это не большой пароходофрегат с вооружением 2-10 дм. бомбических, 4-42 фн., 16-24 фн. орудий, как утверждают российские историки. "Таиф"- небольшой слабовооруженный пароход (где- то его послевоенное фото выкладывали). Сразу становится объяснимым бегство, т.к. помочь своим ничем не мог. Эпизод с "Флорой" тоже получает логичное объяснение.

Таиф 1847 - 1867

Водоизмещение - 1495 т.
Размеры - 69,1 * 11,7 * 5,1
Мощность - 450 л.с.
Скорость - 9 у.
Вооружение - 2 254 мм , 28 32 фунт
Экипаж 320 чел.
Строился в Турции

не такой уж и маленький вооруженный параход.

Отредактированно Михаил (16.02.2011 14:30:36)

 

#5 16.02.2011 17:39:12

Jufel
Гость
Re: Глазами турок: Чесма, Ушаков, Синоп. По книге Nejat Gülen. Şanlı Bahriye (Türk Bahriyesinin İkiyüz Yıllık Tarihşesi 1773- 1973)

Эд написал:

Оригинальное сообщение #356323
Это хорошо известная работа, довольно наивная, как и бол-во прежних турецких работ; к счастью, в последнее время появился ряд диссертаций молодых турецких историков, обучающихся по грантам в ун-тах США, более объективных и интересных.

Меня интересовал гл. образом, взгляд турок на Россию и русских моряков. Общественное мнение формируют популярные книги, а не посвященные конкретному эпизоду диссертации. Книга Гюлена не показалась такой уж безнадежной. Нормальная обзорная работа, где сделаны акценты на важнейшие, с т.з. турецкой исторической науки, события. Взгляд на морские сражения Русско- турецкой войны 1787- 1791 гг., как малосущественные и заслуживающие буквально 2-х строчек текста, вот что меня наиболее удивило. Здесь не отсутствие материалов (смешно говорить о таком в 1987 г.), а скорее следование общепринятой тенденции, принижать достижения русских моряков и военный талант Ушакова в частности.

Нет ли у Вас ссылок на работы "молодых турецких историков" ? Будет интересно прочитать. Конкретные вопросы по турецкому флоту наверняка разъяснят лучше. Но объективность по отношению к русским этих работ, выполненных на американские гранты, кажется сомнительной.

Эд написал:

Оригинальное сообщение #356323
Роль турецких и хорватских моряков в османском флоте преувеличена: служить-то могли только мусульмане, а таковых среди греков и прочих было немного.

Не понял, откуда хорваты в турецком флоте. Они ведь под властью Австрии и Венеции.

Турецкий мне понятен, примерно как болгарский или сербский, но уверен, перевел верно: "Çünkü çoğu Rumlardan oluşan donanmanın teknik personeli, Yunan İhtilali ile birlikte gemileri terk edip isyancılara katılmışlardı"- именно "греки, составлявшие большинство технического персонала военно- морского флота, с началом революции оставили корабли и присоединились к повстанцам." И далее, "Yunan İsyanı başladıktan sonra yöneticiler, donanma için müslüman denizci bulmak zorunda ve çabasında oldular" означает "после начала греческого восстания командование прилагало усилия, чтобы укомплектовать флот матросами- мусульманами".

Гюлен мог преувеличивать роль греков в турецком флоте. Ничего не скажу, т.к. не знаю, как в действительности. Но вряд ли откровенно солгал. Если служить могли только мусульмане, как его понимать ?

Эд написал:

Оригинальное сообщение #356323
Нет, это - пароходо-фрегат.

Прочитал тему http://tsushima.su/forums/viewtopic.php?id=1468 Слейд при Синопе: прорыв или бегство?

memnon http://tsushima.su/forums/viewtopic.php?id=1468&p=7 #153
http://s013.radikal.ru/i322/1102/ea/67dea68994c8t.jpg
Таиф на Мальте, апрель 1854 г. Красивый корабль.
Эд http://tsushima.su/forums/viewtopic.php … 8&p=13 #302
Таиф - пх-ФР, один из 4-х типа Меджидие, 1443 т, 69,1-11,7-5,1 м; 320 чел.: 900 индикат. л.с. = 9 у.; 150 т угля. По проекту: в батарее - 24-32ф, на верху - 2-10дм, 4-32ф, но, по турецим данным, в бою имел 12 орудий. Построен в Стамбуле, машина - английская ("Модсли").
Эд http://tsushima.su/forums/viewtopic.php … 8&p=13 #322
Кстати, в более поздних списках воружение Таифа и 3-х других однтипных пх-ФР - 12-32ф и 10-24 или 18ф карронад.
Плиний средний http://tsushima.su/forums/viewtopic.php … 8&p=14 #347
присутствие Слейда в Синопе выдумал Богданович во время следующей русско-турецкой войны. Он был моряк, ходил даже на "Трех Св.", затем ушел на береговую должность, но в душе, видимо, так и остался мичманом. В том самом смысле слова...
Он первый пишет и о двух бомбических 10" на "Таифе". Поэтому хочется переспросить Эда, есть ли точные данные о его вооружении? Где стояли эти десятидюймовки? На снимке (увы, не очень хорошем) виден 12-пушечный батарейный пароход.
Плиний средний http://tsushima.su/forums/viewtopic.php … 8&p=16 #392
Судя по приведенной мной олеографии "Таифа", турецкие данные более точны. Скорее всего, восемь 32-ф в носовой и четыре 24-ф в кормовой части (посмотрите на размеры портов).
Эд http://tsushima.su/forums/viewtopic.php … 8&p=16 #398
Здесь хорошо бы не ограничиваться смутной картинкой, а знать вооружение. Но вполне возможно, что число орудий на ПХ было действительно невелико, менее 20. (Их ставить просто не очень есть где, хотя возможны плохо различимые погонные-ретирадные.) Однако калибр мог быть больше.
Плиний средний http://tsushima.su/forums/viewtopic.php … 8&p=17 #401
Золотые слова! Однако как его знать, если в документах вооружение "Таифа" варьируется от 12 до 22 орудий? Значит, надо анализировать достоверность источников. И одна картинка порой говорит гораздо больше, чем иные "документы". Я понимаю стремление русских историков сделать из "Таифа" супермонстра и дать ему английского командира, тогда не так неловко будет описывать его прорыв и даже можно попытаться выдать его за бегство.
Engineman http://tsushima.su/forums/viewtopic.php … 8&p=17 #404
Возвращаясь к вопросу - как выглядел TAIF? Вот так. Фото модели из стамбульского музея. Обзывается там steam frigate. Правда, у него почему-то только две мачты... Вооружение - 24 орудия (?) на батарейной и 4 (?) на верхней палубе. Вот такой вот "вооруженный пароход".
http://s011.radikal.ru/i318/1102/d7/6ca73e779c41t.jpg http://s011.radikal.ru/i318/1102/9f/52169421bb19t.jpg http://i071.radikal.ru/1102/bc/89d7f8085bf4t.jpg
Эд http://tsushima.su/forums/viewtopic.php … 8&p=17 #407
По проекту в закрытом деке - 24-32ф (видимо, коротких), на верхней палубе - 2-10дм бомбовых на поворотных платформах и 4-32ф (видимо, пушко-каррнады) по бортам. На модели 2-10дм отсутствуют.
По данным турок, в 1853 г. на Таифе было всего 12 орудий. Всего этого типа было 4 пх-ФР, Меджидие (тоже с 2 трубами и 2 мачтами) в 1857 г. имел 12-32ф. Фейза-и Бахри - с одной трубой, но 3-мя мачтами (судя по рисункам).
Эд http://tsushima.su/forums/viewtopic.php … 8&p=17 #412
9 ноября 1853 г. у Пицунды, по данным Кроткова, (Повседневная запись замечательных событий в русском флоте, СПб, 1893), с Флорой сражались пх-ФР патрона (вице-адмирала) Мустафа-паши:
Таиф (2-10дм, 4-36, 16-18), Фейза-и Бахри и Саик-и Шади, имевшие то же вооружение, но только 14-18ф и примерно по 300 человек экипажа. 4-й пх-ФР – Меджидие – в бою не участвовал. Вооужение – по данным Кроткова. Эти 4 пх-ФР номинально были однотипными и имели сходные ТТХ, но, похоже, имели и отличия.
http://s45.radikal.ru/i107/1102/da/9b3585b5d7b1t.jpg
charlie http://tsushima.su/forums/viewtopic.php … 8&p=23 #553
Англичане о турецком флоте 1855г
I used as source O’Byrne’s Naval Annual for 1855. London, 1855, p. 118-119. Digitalized version.
“The Ottoman navy consists of 2 three-deckers of 130 and 120 guns: and 4 two-deckers of 74 and 90 guns; 10 sailing frigates of 40 to 60 guns; 6 corvettes of 22 tot 26 guns; 14 brigs of 12 to 20 guns; 6 cutter-schiooners frm 4 to 12 guns; 6 steam-frigates of 400 to 800 horse-power and 12 steam-corvettes and schooners; making a total if 70 armed vessels, manned by 32,000 sailors and gunners. There is also a regiment of marines (Bahrie Alaï) under the command of a General of Brigade.
Paddle steamships
Medjidik, 22 guns, 200 men, 450 hp
Taif, 22 guns, 300 men, 450 hp
Faizi Vabri, 22 guns, 300 men, 450 hp
Taki Shodi, 22 guns, 300 men, 450 hp
http://warshipsresearch.web-log.nl/wars … sh-or.html
Видимо именно об этом варианте писал уважаемый Эд на старом форуме
Колесные п/х-фрегаты (450 л.с., 9 узлов), 320 чел., вооружение: в батарее – 24-32-фунт., наверху – 2-10-дйм., 4-32 (проект). *Mecidiye 1847 строевые тонны/водоизмещение: 1448-1470/2471 *Taif 1847 1443-1470/2380 Fevz-I Bahri (Feyza-bahri)) 1849 1443-1567/2025 *Sahn-I Saidi (Saik-I Sade)1849 1567/2025 По данным Кроткова (Повседневная запись замечат. событий…), сражавшиеся с «Флорой» у Пицунды в 1853 г. 3 ФР (*) были вооружены каждый 2-10-дйм., 4-36-фунт., 14 (Taif – 16)-18-фунт., с экипажем по 300 человек. Очевидно, такое вооружение оказалось чрезмерным, и позже они имели: Mecidiye и Taif – 12-36, 10-24 карр., Fevz-I Bahri и Sahn-I Saidi – 12-36, 10-18
Плиний средний http://tsushima.su/forums/viewtopic.php … 8&p=23 #554
Я насчитал уже не то пять, не то шесть вариантов вооружения "Таифа". В английской "Иллюстрированной истории Русской Войны" указано 16 орудий и 300 л.с.

Вывод такой: состав вооружения и внешний вид "Таифа" на 1853 г. точно никому не известны.

Эд написал:

Оригинальное сообщение #357216
Состав османского флота в 1829-60 г. хорошо известен. Корабля с таким названием ("Божье благословение") - фрегата, корвета или какого-иного нет. Единственный похожий - Nimet-Huda (название - с тем же смыслом) - так назвали взятый на Корфу в 1799 г. французский корвет La Brune.

Отлично, красивая легенда о выполнении русским флотом приказа Николая I подтверждается. Кстати, "Nimetullah" правильнее перевести "Благословение Аллаха", вот "Nimet-Huda" действительно "Божье благословение".

Михаил написал:

Оригинальное сообщение #357491
не такой уж и маленький вооруженный параход.

Следует признать, Гюлен неправ. Даже при минимальном составе вооружения 8 х 32 фн. + 4 х 24 фн. (см. выше) "Таиф" надо классифицировать как пароходофрегат.

 

#6 16.02.2011 19:51:11

Эд
Адмиралъ, лучший исследователь 2009
admiral
anna3 stas3b
Сообщений: 9465
Re: Глазами турок: Чесма, Ушаков, Синоп. По книге Nejat Gülen. Şanlı Bahriye (Türk Bahriyesinin İkiyüz Yıllık Tarihşesi 1773- 1973)

1

Jufel написал:

Оригинальное сообщение #357542
Общественное мнение формируют популярные книги, а не посвященные конкретному эпизоду диссертации. Книга Гюлена не показалась такой уж безнадежной.

Само собой. Видел турецкую книжку под названием "Великие победы", там эпизоды и Чесмы, и Наварина, и Синопа. На Западе такие книжки всерьез не воспринимают, но и относятся к нашим победам несколько скептически, поскольку нет данных другой стороны.

Jufel написал:

Оригинальное сообщение #357542
Нет ли у Вас ссылок на работы "молодых турецких историков" ?

Ссылок нет, но есть по ним материалы, я им немного помог с нашими источниками, работы интересные, без квасного патриотизма - 1798-1800 - Ушаков с Кадыр-беем, общий обзор 1827-60 гг., очень интересные сведения от одного независимого иследователя по 1770 г. (он участвовал в поисках кораблей, погибших при Чесме), совершенно другая картина боя Евстафия.  Вообще, многое выглядит по-иному.   

Jufel написал:

Оригинальное сообщение #357542
Здесь не отсутствие материалов (смешно говорить о таком в 1987 г.)

К сожалению, материалов очень мало, масса белых пятен. У турок ведь не было ни вахтенных журналов, ни бумаг адмиратейства (в нашем понимании), только фирманы султанов и фискальные документы (на старотурецком, который сейчас в Турции почти никто не знает). Турок, писавший о 1798-1800 гг., даже не смог установить состав эскадры Кадыр-бея (Абделькадера), хотя знает старотурецкий и использовал все, что было у них в архивах. 

Jufel написал:

Оригинальное сообщение #357542
Не понял, откуда хорваты в турецком флоте.

На них ссылаются турки, их часто вербовали во флот в 19 в., похоже, многие греки и хорваты принимали ислам временно, "притворно", ради работы. Немусульманину было невозможно получить приличную должность, не говоря уж о карьерном росте. Точно я это не знаю.

Jufel написал:

Оригинальное сообщение #357542
"Nimetullah" правильнее перевести "Благословение Аллаха", вот "Nimet-Huda" действительно "Божье благословение".

Спасибо. Вы специально изучали турецкий?

 

#7 16.02.2011 20:58:08

Виктор_Сургут
Гость
Re: Глазами турок: Чесма, Ушаков, Синоп. По книге Nejat Gülen. Şanlı Bahriye (Türk Bahriyesinin İkiyüz Yıllık Tarihşesi 1773- 1973)

Уважаемые коллеги! Уже не первый раз встречаю упоминание о сражении 1788 г. в котором русские потерпели поражение. Турки не уточняют когда оно произошло?

И еще откуда пошел в нашей истории миф, что "Тайфом" командовал англичанин Слейд

 

#8 16.02.2011 21:48:26

Эд
Адмиралъ, лучший исследователь 2009
admiral
anna3 stas3b
Сообщений: 9465
Re: Глазами турок: Чесма, Ушаков, Синоп. По книге Nejat Gülen. Şanlı Bahriye (Türk Bahriyesinin İkiyüz Yıllık Tarihşesi 1773- 1973)

Виктор_Сургут написал:

Оригинальное сообщение #357600
откуда пошел в нашей истории миф, что "Тайфом" командовал англичанин Слейд

Посмотрите ветку "От парусов к пару" - тема "Слейд при Синопе".

Виктор_Сургут написал:

Оригинальное сообщение #357600
о сражении 1788 г. в котором русские потерпели поражение.

О морском сражении, проигранном русскими туркам в 1788 г., ничего не известно, хотя были отдельные неудачи, но совсем не сражения.

 

#9 17.02.2011 11:11:36

Герцен
Участник форума
Сообщений: 23
Re: Глазами турок: Чесма, Ушаков, Синоп. По книге Nejat Gülen. Şanlı Bahriye (Türk Bahriyesinin İkiyüz Yıllık Tarihşesi 1773- 1973)

Эд написал:

Оригинальное сообщение #357613
О морском сражении, проигранном русскими туркам в 1788 г., ничего не известно, хотя были отдельные неудачи, но совсем не сражения.

В английской википедии мне попадался как-то список турецких побед, что ли. Вот здесь, кстати, есть:
http://en.wikipedia.org/wiki/List_of_Ot … d_landings
Под 1787 годом: Defeat of the Russian fleet near Yılan Island

Я решил, что имеются ввиду последствия шторма, когда туркам упал в руки "Мария Магдалина" и они устроили по этому поводу "день победы" над неверными.

А по 1788 году, кажется уже высказывались соображения, что под определенным углом ("турецким") сражение при Фидониси можно приписать туркам.

 

#10 17.02.2011 14:19:32

Jufel
Гость
Re: Глазами турок: Чесма, Ушаков, Синоп. По книге Nejat Gülen. Şanlı Bahriye (Türk Bahriyesinin İkiyüz Yıllık Tarihşesi 1773- 1973)

Эд написал:

Оригинальное сообщение #357574
На Западе такие книжки всерьез не воспринимают, но и относятся к нашим победам несколько скептически, поскольку нет данных другой стороны.

Не обязательно иметь данные другой стороны. Объективную оценку результатов боя можно дать по изменению оперативно- стратегической ситуации. Как пример, сражение у Фидониси 1788 г.- Ушаков воспрепятствовал турецкому флоту оказать поддержку осажденной крепости Очаков, в результате она сдалась. Нет потерь в кораблях ? Сюффрен тоже "побеждал по очкам", что не мешает англосаксам считать его великим флотоводцем. Уверен, дело в двойных стандартах. Читал американский сборник "Великие адмиралы", не монография конечно, но достаточно серьезное издание, составитель и авторы статей профессиональные историки и военные моряки. В числе "великих" ни одного русского, зато 4 шт. американцев, включая придурка Хэлси, и как реверанс союзникам по НАТО, один из греческих пиратов начала 19 в. (забыл фамилию).

Эд написал:

Оригинальное сообщение #357574
Ссылок нет, но есть по ним материалы, я им немного помог с нашими источниками, работы интересные, без квасного патриотизма - 1798-1800 - Ушаков с Кадыр-беем, общий обзор 1827-60 гг., очень интересные сведения от одного независимого иследователя по 1770 г. (он участвовал в поисках кораблей, погибших при Чесме), совершенно другая картина боя Евстафия.  Вообще, многое выглядит по-иному.

Очень интересно, если Вы хотя бы кратко изложите, в чем отличия от официальной российской версии.

Эд написал:

Оригинальное сообщение #357574
на старотурецком, который сейчас в Турции почти никто не знает

Это не "старотурецкий", а т.н. "османский язык"- общегосударственный литературный язык Османской империи, на основе арабского. Турецкий литературный язык создан на основе народных диалектов лишь при Мустафе Кемале. Для турецкого историка знание османского языка обязательно, иначе не сможет прочитать никаких документов ранее начала 1920-х годов.

Эд написал:

Оригинальное сообщение #357574
На них ссылаются турки, их часто вербовали во флот в 19 в., похоже, многие греки и хорваты принимали ислам временно, "притворно", ради работы. Немусульманину было невозможно получить приличную должность, не говоря уж о карьерном росте.

Можно предположить, как стало ясно, что греческие повстанцы побеждают (за них вступились европейские державы), ренегаты "раскаялись" и пошли в партизаны, подобно полицаям в 1944-м.

Эд написал:

Оригинальное сообщение #357574
Вы специально изучали турецкий?

Я туркмен по национальности. Языки похожи, турецкий понимаю, примерно как Вы болгарский или сербский. Если встречается непонятное слово и по контексту смысл неясен, есть электронные словари.

Виктор_Сургут написал:

Оригинальное сообщение #357600
Уважаемые коллеги! Уже не первый раз встречаю упоминание о сражении 1788 г. в котором русские потерпели поражение. Турки не уточняют когда оно произошло?

Гюлен посвятил этому событию только две строчки: 1788 yılı Mayıs ayında Karadeniz'de Ruslarla iki kez deniz savaşı oldu, birincisini Osmanlılar, ikincisini Ruslar kaybetti / В мае 1788 г. на Черном море произошли два сражения между русским и османским флотом. В первом потерпели поражение турки, во втором- русские.

Герцен написал:

Оригинальное сообщение #357731
по 1788 году, кажется уже высказывались соображения, что под определенным углом ("турецким") сражение при Фидониси можно приписать туркам.

Предлагаю иную версию. Подрыв дубель- шлюпки капитаном Сакеном- вполне себе турецкая победа. В донесении командования дубель- шлюпка превращается в линкор. Затем ангажированные историки раздувают эпизод до масштабов крупного сражения. По времени (май 1788 г.) полностью согласуется с текстом Гюлена.

Отредактированно Jufel (17.02.2011 14:34:55)

 

#11 17.02.2011 14:55:02

Эд
Адмиралъ, лучший исследователь 2009
admiral
anna3 stas3b
Сообщений: 9465
Re: Глазами турок: Чесма, Ушаков, Синоп. По книге Nejat Gülen. Şanlı Bahriye (Türk Bahriyesinin İkiyüz Yıllık Tarihşesi 1773- 1973)

Герцен написал:

Оригинальное сообщение #357731
А по 1788 году, кажется уже высказывались соображения, что под определенным углом ("турецким") сражение при Фидониси можно приписать туркам.

Сражение при Фидониси в 1788 г., при котором в русской эскадре было всего два "настоящих" линейных корабля, продемонстрировало полную беспомощность османского флота. После этого русские моряки вступали в бой с турками при любом соотношении сил.

 

#12 17.02.2011 15:44:50

Эд
Адмиралъ, лучший исследователь 2009
admiral
anna3 stas3b
Сообщений: 9465
Re: Глазами турок: Чесма, Ушаков, Синоп. По книге Nejat Gülen. Şanlı Bahriye (Türk Bahriyesinin İkiyüz Yıllık Tarihşesi 1773- 1973)

Jufel написал:

Оригинальное сообщение #357787
Это не "старотурецкий", а т.н. "османский язык

Такое название дали мне турки. Смесь персидского, арабского и старотурецкого, при этом особое написание – рика и сийакат. Всегда жалел, что не пришлось изучать в ин-те турецкий (тем более, что из восточных языков он не трудный), но когда поступал, его еще не преподавали. Говорят, похож на азербайджанский. Как-то в Кабинете Востока Исторички нашел турецкую книгу 18 в. по флоту, обрадовался, пытался прочитать (в ин-те изучал урду, так что могу читать по-арабски), но ничего не понял, сам вид письма чудной. Там же был знакомый арабист, попросил его помочь, тот посмотрел, пожал плечами, тоже ничего не понял.   

Jufel написал:

Оригинальное сообщение #357787
Очень интересно, если Вы хотя бы кратко изложите, в чем отличия от официальной российской версии.

Запомнились такие эпизоды: при осаде Корфу будто бы против франц. ЛК Genereux 74 был поставлен турецкий фрегат Странно, франц. ЛК имел на 2-м деке 24ф орудия, сильнейший 74п во французском флоте. По турецкой версии против него стояли русские корабли, они-то и упустили Genereux 74. Кадыр-бей прибыл к Ушакову и упрекал его в нерадении, тот оправдывался тем, что его корабли просто не смогли догнать французов. Турки тоже участвовали в погоне, но стояли дальше и вышли позднее. После этого турки очень хотели получить причитавшийся им Leander, Genereux ведь русские упустили (призы распределили заранее), но Ушаков забрал  Leander себе.

Относительно боя в Хиосском проливе (1770 г.): я еще в детстве не понимал, зачем Евстафий пошел на абордаж, ведь турок вдвое больше и в рукопашном бою они сражаются гораздо лучше, чем в артиллерийском, да и давно уж никто не прибегал к абордажу. Несколько позже появилась версия, что Евстафий прижимало к турецкому флагману течение. Но почему оно не прижимало другие русские корабли? И потом, в таком случае следовало просто бросить якорь. И почему Евстафий погиб первым? По турецкой версии, Евстафий не собирался идти на абордаж, просто на нем вспыхнул пожар, возможно, из-за разорвавшейся собственной пушки. Круз направил свой охваченный пламенем корабль на турецкий флагман. Турки пришли в ужас, Гассан-бей приказал буксировать корабль к берегу, но Евстафий навалился на него. Так что Гассан-бей пролив с ятаганом в зубах не переплывал, и вообще потери турок были небольшие, бол-во экипажа успело спастись на берегу.  Это описание гораздо более правдоподобное и свидетельствует еще об одном подвиге наших моряков во главе с Крузом.

По войне на море в 1788-91 гг., похоже, у турок ничего нет. Если есть еще какие-либо вопросы по туркам, постараюсь помочь, это моя любимая тема.

Моряк турецкого военного флота по представлению европейцев, из L. Dupre, Voyage a Athenes et a Constantinople, Paris, 1839.
http://i016.radikal.ru/1102/d5/28e1c5348b3at.jpg

 

#13 17.02.2011 17:02:07

Мамай
Контр-адмиралъ
k-admiral
stasik3
ЭМ "Казанец"
Сообщений: 4130
Re: Глазами турок: Чесма, Ушаков, Синоп. По книге Nejat Gülen. Şanlı Bahriye (Türk Bahriyesinin İkiyüz Yıllık Tarihşesi 1773- 1973)

Эд написал:

Оригинальное сообщение #357810
Там же был знакомый арабист, попросил его помочь, тот посмотрел, пожал плечами, тоже ничего не понял.

Имел опыт работы в 90-е гг. с турецкими первоисточникми времен ПМВ. Понадобилось прояснить кое-что в рукописном тексте - облазил со своими "глупыми вопросами" весть Восточный ф-т СПбГУ. Нулевой результат. В конце-концов одна молодая аспиратка, пронаблюдав мои мучительные хождения по кафедрам, "по секрету" подсказала обратиться к некой даме, когда-то учившейся у нас в аспирантуре с Востока по обмену и оставшейся в Университете преподавать. Вот эта дама только и помогла.

 

#14 17.02.2011 20:18:46

Эд
Адмиралъ, лучший исследователь 2009
admiral
anna3 stas3b
Сообщений: 9465
Re: Глазами турок: Чесма, Ушаков, Синоп. По книге Nejat Gülen. Şanlı Bahriye (Türk Bahriyesinin İkiyüz Yıllık Tarihşesi 1773- 1973)

Остаются вопросы. Евстафий, нажимая на Европу, стремясь, видимо, вступить в бой с флагманом пр-ка, выдавил из линии Европу; Клокачев хотел повернуть корабль лагом к турецкому флагману, но лоцман-грек предупредил его о мели.
1. Почему Евстафий не бросил якорь? Это вообще было обычной практикой в таких боях.
2. Как он мог навалить на турка, если он оказался впереди него?
3. Почему Евстафий погиб первым, при этом почти со всем экипажем?
4. Почему большая часть экипажа турецкого флагмана уцелела? Это не вранье.
5. Когда Евстафий успел получить такие сильные повреждения? Он был под огнем недолго, а стреляли турки плохо. Остальные русские корабли особых повреждений не получили.
6. Если Евстафий был очень близко от турка, как же турок сумел повредить ему рангоут?

 

#15 17.02.2011 22:53:38

Агриппа
Контр-адмиралъ
k-admiral
anna3 stas3b
Сообщений: 3375
Re: Глазами турок: Чесма, Ушаков, Синоп. По книге Nejat Gülen. Şanlı Bahriye (Türk Bahriyesinin İkiyüz Yıllık Tarihşesi 1773- 1973)

Эд написал:

Оригинальное сообщение #357874
2. Как он мог навалить на турка, если он оказался впереди него?

Это как раз вполне естественно, если посмотреть направление ветра. Наветренный корабль идущий в бейдевинд, потеряв ветер должен дрейфовать назад под ветер, т.е как раз на турецкого флагмана

 

#16 18.02.2011 08:46:56

Эд
Адмиралъ, лучший исследователь 2009
admiral
anna3 stas3b
Сообщений: 9465
Re: Глазами турок: Чесма, Ушаков, Синоп. По книге Nejat Gülen. Şanlı Bahriye (Türk Bahriyesinin İkiyüz Yıllık Tarihşesi 1773- 1973)

Агриппа написал:

Оригинальное сообщение #357908
Это как раз вполне естественно

Хорошо, но тогда, почему Евстафий там вообще очутился? И мель была справа, а не впереди.
Вообще, Екатерина была Крузом недовольна и припомнила ему это в 1788 г., когда встал вопрос о новом главкоме после смерти Грейга.

Была также возможность атаковать турецкий флагман (самый большой и сильный у турок) обоими ЛК - Европой и Евстафием (как при Афоне 1807).

 

#17 20.02.2011 19:21:48

Агриппа
Контр-адмиралъ
k-admiral
anna3 stas3b
Сообщений: 3375
Re: Глазами турок: Чесма, Ушаков, Синоп. По книге Nejat Gülen. Şanlı Bahriye (Türk Bahriyesinin İkiyüz Yıllık Tarihşesi 1773- 1973)

Эд написал:

Оригинальное сообщение #357975
Хорошо, но тогда, почему Евстафий там вообще очутился? И мель была справа, а не впереди.

В "Собственноручном журнале..." С.К.Грейг о мели вообще не упоминает: "...Святой Евстафий, производя быстрый и хорошо направленный огонь, в весьма близком расстоянии от неприятеля, также вышел вперед наветренного неприятельского корабля. Поэтому он хотел поворотить оверштаг, но, имея много перебитых снастей, не <пре>успел в том и, уваливаясь под ветер, навалил на передовой турецкий корабль..."

Эд написал:

Оригинальное сообщение #357975
Была также возможность атаковать турецкий флагман (самый большой и сильный у турок) обоими ЛК - Европой и Евстафием

Вряд ли русский флот в тот момент имел необходимую для подобного маневрирования выучку. В любом случае, подобный маневр должен был быть продуман и подготовлен заранее (как при Афоне), а не являться следствием "импровизации на ходу".

 

#18 20.02.2011 21:03:18

Агриппа
Контр-адмиралъ
k-admiral
anna3 stas3b
Сообщений: 3375
Re: Глазами турок: Чесма, Ушаков, Синоп. По книге Nejat Gülen. Şanlı Bahriye (Türk Bahriyesinin İkiyüz Yıllık Tarihşesi 1773- 1973)

Эд написал:

Оригинальное сообщение #357874
4. Почему большая часть экипажа турецкого флагмана уцелела? Это не вранье.

В воспоминаниях Долгорукова...
"Корабль "Евстафий" нанесло на пашинский, с коим он сцепился. Капитан Круз, увидя турецкий корабль пустой, послал на последней при нем имеющейся шлюпке адмиральского сына к графу Алексею Григорьевичу с поздравлением, что он взял турецкий корабль."

Эд написал:

Оригинальное сообщение #357874
3. Почему Евстафий погиб первым, при этом почти со всем экипажем?

Там же...
"Но когда наши взошли на корабль и увидели снизу дым и второпях не старались гасить, а перебежали на свой корабль, вскоре турецкий корабль был весь в огне. Вдруг с турецкого корабля мачта упала на наш корабль и искры упали в крюйт-камеру, которая была открыта по причине сражения. И мгновенно наш корабль подняло совсем на воздух..."

Как видите, имеются два момента:
1). Турецкий корабль пустой - видимо был покинут, когда внизу начался пожар.
2). Потеря всего экипажа, видимо, связана с тем, что все наши "перебежали на свой корабль", который погиб первым, т.к. огонь первым добрался до его крюйт-камеры.

 

#19 20.02.2011 21:14:14

Агриппа
Контр-адмиралъ
k-admiral
anna3 stas3b
Сообщений: 3375
Re: Глазами турок: Чесма, Ушаков, Синоп. По книге Nejat Gülen. Şanlı Bahriye (Türk Bahriyesinin İkiyüz Yıllık Tarihşesi 1773- 1973)

Эд написал:

Оригинальное сообщение #357874
5. Когда Евстафий успел получить такие сильные повреждения? Он был под огнем недолго, а стреляли турки плохо.

В журнале "Трех Иерархов"...
"В исходе 12-го часа <т.е. еще до 12 часов> стала происходить от неприятельского флота пушечная пальба с ядрами".
А около часу дня на "Европе" записали...
"Адмиральский корабль "Евстафий" свалившись с неприятельским адмиральским же кораблем, стал чинить обардаш"

Т.е. "Евстафий" был под огнем более часа.

 

#20 20.02.2011 21:56:29

Эд
Адмиралъ, лучший исследователь 2009
admiral
anna3 stas3b
Сообщений: 9465
Re: Глазами турок: Чесма, Ушаков, Синоп. По книге Nejat Gülen. Şanlı Bahriye (Türk Bahriyesinin İkiyüz Yıllık Tarihşesi 1773- 1973)

Агриппа написал:

Оригинальное сообщение #358657
В воспоминаниях Долгорукова

Ну, Долгоруков тот еще баснописец.
Турецкий корабль едва ли был "пустой". С Евстафия спаслось совсем немного людей, в основном, на шлюпке Спиридова. С самого остова взорвавшегося Евстафия - всего трое, в т.ч. и Круз. Откуда такие подробности об абордаже?
Евстафий уперся бушпритом в борт турецкого флагмана. Не ясно, как упала в таком случае на него горящая мачта. И как она могла вызвать пожар в крюйт-камере, находящейся в кормовой части, в самом низу корабля (на орлоп-деке)? Заряды готовились в соседнем с крюйт-камерой помещении, затеи их доставляли небольшими партиями к орудиям по мере надобности.   

Русские корабли хронически страдали от разрыва своих пушек в 1788-90 гг. В Красногорском сражении (1790) такие инцидентя были более, чем на половине всех ЛК эскадры Круза (46 уб. и ран.); в 1789 г. в Эландском сражении на ЛК Дерись (однотипном с Евстафием) разорвало три пушки, убив 15 и ранив 92 человека, борт был проломлен, корабль чуть не погиб, пушки были в корме на гон-деке, рядом с крюйт-камерой.

Я не утверждаю, что турецкое описание верное, но оно лучше объясняет этот инцидент.

 

#21 20.02.2011 22:11:57

Агриппа
Контр-адмиралъ
k-admiral
anna3 stas3b
Сообщений: 3375
Re: Глазами турок: Чесма, Ушаков, Синоп. По книге Nejat Gülen. Şanlı Bahriye (Türk Bahriyesinin İkiyüz Yıllık Tarihşesi 1773- 1973)

Эд написал:

Оригинальное сообщение #358673
Ну, Долгоруков тот еще баснописец.

Тем не менее, его версия прекрасно (ничуть не хуже турецкой) "объясняет этот инцидент" и не противоречит другим очевидцам. Если у Вас есть основание не доверять ему, приведите пожалуйста данные, опровергающие его утверждение.

Эд написал:

Оригинальное сообщение #358673
Я не утверждаю, что турецкое описание верное, но оно лучше объясняет этот инцидент.

Ни один из русских источников (Грейг, Хметевский, журналы кораблей) не упоминает о пожаре "Евстафия" до сваливания на абордаж. Вы полагаете, что все, кроме турок, заблуждаются или откровенно врут?

 

#22 20.02.2011 22:13:32

Агриппа
Контр-адмиралъ
k-admiral
anna3 stas3b
Сообщений: 3375
Re: Глазами турок: Чесма, Ушаков, Синоп. По книге Nejat Gülen. Şanlı Bahriye (Türk Bahriyesinin İkiyüz Yıllık Tarihşesi 1773- 1973)

Эд написал:

Оригинальное сообщение #358673
Откуда такие подробности об абордаже?

Полагаю, именно от спасшегося капитана.

 

#23 20.02.2011 22:19:13

Эд
Адмиралъ, лучший исследователь 2009
admiral
anna3 stas3b
Сообщений: 9465
Re: Глазами турок: Чесма, Ушаков, Синоп. По книге Nejat Gülen. Şanlı Bahriye (Türk Bahriyesinin İkiyüz Yıllık Tarihşesi 1773- 1973)

Агриппа написал:

Оригинальное сообщение #358678
Если у Вас есть основание не доверять ему, приведите пожалуйста данные, опровергающие его утверждение.

У Долгорукова достаточно выдумок, чтобы относиться к нему с сомнением ("Поздравляю вас матросом", то, что Круза ударили веслом по голове). И его заявление, что турецкий корабль оказался пустой (?). Если бы он был на Евстафии, участвовал в абордаже и спасся, тогда его показания заслуживали бы внимания. Но есть веские основания полагать, что те, кто участвовал в абордаже, погибли. Как я уже говорил, не считая ушедших на шлюпке со Спиридовым, с Евстафия спасли только капитана, подштурмана и канонира. В абордаже они не участвовали.

Агриппа написал:

Оригинальное сообщение #358678
Ни один из русских источников (Грейг, Хметевский, журналы кораблей) не упоминает о пожаре "Евстафия" до сваливания на абордаж

С других кораблей подробности пожара на Евстафии могли и не заметить. Могу только повторить, что Евстафий врезался в турка бушпритом. Похоже, он сознательно шел на абордаж. И как на него рухнула горящая грот(?)-мачта и подожгла крюйт-камеру (в глубине трюма на корме), не понятно.

 

#24 20.02.2011 22:27:26

Агриппа
Контр-адмиралъ
k-admiral
anna3 stas3b
Сообщений: 3375
Re: Глазами турок: Чесма, Ушаков, Синоп. По книге Nejat Gülen. Şanlı Bahriye (Türk Bahriyesinin İkiyüz Yıllık Tarihşesi 1773- 1973)

Эд написал:

Оригинальное сообщение #358681
С других кораблей

Т.е. никто на других кораблях не заметил, что:
1). "Евстафий" горел.
2). "Евстафий" не сдрейфовал, а атаковал турецкий корабль, для чего ему следовало повернуть оверштаг или фордевинд, т.к. перед этим он, согласно Грейгу, находился впереди турецкого корабля.

Простите, но "сказки" Долгорукова меркнут перед этим утверждением.

Эд написал:

Оригинальное сообщение #358681
с Евстафия спасли только капитана, подштурмана и канонира

Т.е. капитан был абсолютно "не в курсе" по поводу того, что происходило на его корабле???

 

#25 20.02.2011 23:13:58

Эд
Адмиралъ, лучший исследователь 2009
admiral
anna3 stas3b
Сообщений: 9465
Re: Глазами турок: Чесма, Ушаков, Синоп. По книге Nejat Gülen. Şanlı Bahriye (Türk Bahriyesinin İkiyüz Yıllık Tarihşesi 1773- 1973)

Агриппа написал:

Оригинальное сообщение #358683
Т.е. никто на других кораблях не заметил, что:
1). "Евстафий" горел.
2). "Евстафий" не сдрейфовал, а атаковал турецкий корабль, для чего ему следовало повернуть оверштаг или фордевинд, т.к. перед этим он, согласно Грейгу, находился впереди турецкого корабля.

Посмотрите на картины боя, написанные участниками, наши корабли не были рядом. Огонь на Евстафии мог появиться на стороне, обращенной к противнику. И огонь на его нижней палубе. Это могли и не заметить. Относительно поворота: он был бы необходим, если бы Евстафий прошел достаточно далеко вперед от турка. Но тогда как же он врезался в него своим бушпритом? Скорее всего корабли были борт об борт.
То, что Евстафий (если он горел), был направлен сознательно, только мое предположение.

Агриппа написал:

Оригинальное сообщение #358683
Т.е. капитан был абсолютно "не в курсе" по поводу того, что происходило на его корабле???

Вы отчет капитана читали? Я нет.

Агриппа написал:

Оригинальное сообщение #358683
Простите, но "сказки" Долгорукова меркнут перед этим утверждением.

Ну, зачем же так грубо. Я просто привел турецкую версию на основе донесения Хассан-бея.
По всем сражениям с турками имеются только наши версии. В данном случае есть и турецкая, приведенная современным турецким историком, который отнюдь не страдает квасным патриотизмом, как я убедился из общения с ним. Разумеется, ее можно просто проигнорировать и забыть.
Вот полный текст:
«Абордаж был бы последним делом, о котором думал Орлов. Орлов планировал бой на близкой дистанции всеми силами. Он хотел поставить в два огня первые 5 кораблей османской линии. Но во время дуэли Евстафий был сильно поврежден, его экипаж не мог остановить дрейф своего корабля из-за ветра, поврежденного такелажа и парусов. Он также не сумел бросить якорь в нужный момент. Евстафий продрейфовал и врезался в Бурджузафер. Это получилось случайно и не было преднамеренным. Когда турецкая пехота взошла на Евстафий, на нем был опасный пожар на его нижней палубе, который быстро распространялся. Поэтому русские моряки пытались перебраться со своего корабля на Бурджузафер.  Османским морякам пришлось вернуться на свой корабль из-за пожара и сильного напора русских. Мачты обоих кораблей рухнули и загорелись. Сперва взорвался Евстафий. Бурджузафер снялся с якоря и начал медленно отходить, имея поврежденный рангоут. Его экипаж пытался потушить пожар и посадить корабль на мель, но это не получилось. Тогда экипаж покинул корабль. Корабль еще горел полчаса, после чего взорвался».

Имеется копия масляной картины Бурджузафер того периода.

 

Board footer